Podziw [synonimy]

  • Zachwyt.
  • Admiracja.
  • Uwielbienie.
  • Cześć.
  • Hołd.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]