Podziękowanie

  • Użytkowe pismo o charakterze prywatnym lub urzędowym.
  • Nadaje mu się szczególną treść, często w artystycznej formie.
  • Przekazuje wyrazy wdzięczności za okazaną pomoc i troskę, wyróznienioe za wzorową pracę np. na rzecz innych.
  • Pismo powinno zawierać podpis osoby, przedstawiciela instytucji przekazującej wyrazy uznania.