„Tu wszędzie Polska” Tadeusza Kubiaka

  • Wiersz z gatunku liryki.
  • Składa się z sześciu czterowersowych strof.
  • Zawiera rymy, przeplatane.
  • Piękny wiersz patriotyczny.
  • Stanowi rodzaj hołdu dla ojczyzny.
  • Prezentuje niezwykłe miejsca znane Polakom.
  • Przypomina, że to miejsce urodzenia naszych dziadów, nasze i przyszłych pokoleń.
  • Wiersz stał sie takżen popularną piosenką, towarzyszącą uroczystościom rocznicowym.

Tu, gdzie jest dom nasz, twój i mój,
gdzie lasy są i rzeki nasze,
gdzie każdy ojciec szedł na bój,
gdzie Biały Orzeł na sztandarze.

Gdzie w Gdańsku Neptun lśni trójzębem,
gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał,
gdzie wolna droga wiedzie w zboże,
gdzie chwiejna trzcina na jeziorze.

Tyś się tu rodził, ojciec i wuj,
tu się rodziła twoja matka.
Dziad orał ziemię, wdychał kurz,
a jego dom to nędzna chatka.

Gdzie klucz żurawi nad łąkami,
gdzie Mysia Wieża ponad Gopłem,
w Szczecinie biały transatlantyk,
w morzu stalowy, czujny okręt.

Gdzie wiosną słowik w krzakach gęstych,
jesienią rżyska snute dymem,
gdzie latem słońce nad Bałtykiem,
a zimą świerszcze za kominem.

Gdzie dom poety w Czarnolesie,
gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła.
Tu biały sad jest, czarny węgiel,
tu wszędzie Polska, tu – Ojczyzna!