Poemat dygresyjny

  • Poemat dygresyjny to jeden z gatunków literackich stworzony przez romantyków. Stanowi przykład poezji narracyjnej, łączącej elementy epickie z lirycznymi.
  • Poemat dygresyjny ma charakter fabularny, ale jego budowa jest fragmentaryczna, a fabuła stanowi dla narratora pewnego rodzaju pretekst do snucia różnorodnych dywagacji i refleksji.
  • Spoiwem między elementami fabularnymi a refleksyjnymi są w poemacie perypetie bohatera, zazwyczaj jego podróże.
  • Wspomniane dywagacje (rozważania) to istota tego gatunku, wyraźnie eksponują one osobę narratora, który bezpośrednio i demonstracyjnie zwraca się do czytelnika, ujawnia swoje działania jako twórcy tekstu.
  • Dygresje mogą dotyczyć różnorodnych tematów, bowiem narratora nie ograniczają żadne formalne wymogi.
  • Cechą poetyki jest zastosowanie żartu, drwiny, parodii i ironii.

  • Mistrzem gatunku okazał się George Byron.
  • W poemacie dygresyjnym („Don Juan”) nieustannie przechodzi od fabuły do dygresji.
  • Pozwala to postrzegać narratora jak bohatera.