Porównanie

Porównanie to:

 • figura stylistyczna,
 • zestawienie ze sobą dwóch przedmiotów, zjawisk lub osób ze względu na pewną, wspólną ich cechę,
 • oba człony takiego zestawienia zespalane są spójnikami lub przysłówkami porównawczymi,
 • uwydatnienie jakiejś właściwości opisywanego zjawiska poprzez wskazanie na jego podobieństwo do innego zjawiska.

Łączniki stosowane w porównaniach:

 • jak,
 • tak jak
 • jako,
 • jakby,
 • jak gdyby,
 • niby,
 • na kształt,
 • niczym.