Poemat heroikomiczny

  • Gatunek wywodzący się z antyku.
  • Jest to dłuższy wierszowany utwór epicki.
  • Poemat heroikomiczny to gatunek poezji epickiej, będący parodią poematu heroicznego, czyli eposu, którego najważniejszymi przykładami są „Iliada” i „Odyseja” Homera.
  • Efekty w poemacie heroikomicznym są osiągane dzięki wykorzystaniu kontrastu między patetycznym stylem narracji a błahą tematyką, przedstawianą w sposób karykaturalny.
  • Poemat heroikomiczny osiąga cele dydaktyczne i moralizatorskie poprzez satyrę i piętnowanie określonych zjawisk i postaw.