Poemat prozą

  • Gatunek liryki, który odrzuca normy  podziału na wersy.
  • Charakteryzuje się wyrazistą kompozycją i rytmiką, bogatym słownictwem i metaforyką.
  • Pierwszw utwory tego gatunku  tworzyli romantycy francuscy  (np. A. Bertrand, „Nocny Kasper”).
  • W Liiteraturze polskiej warunki gatunku realizuje poezja J. Kasprowicza  („O bohaterskim koniu i walącym się domu”) czy J. Przybosia („Pióro z ognia”).