Poezja komputerowa

  • Odmiana współczesnej poezji.
  • Stanowi pewnego rodzaju eksperyment.
  • Obejmuje teksty wytwarzane w sposób sztuczny.
  • Robi to odpowiednio zaprogramowany komputer.
  • Na początku zestawia się pewien zbiór wyrazów, reguł składniowych i zasad rymowania.
  • Produktem finalnym sa przypadkowe zdania czy wersy.
  • Stanowią imitację pracy twórczej artysty.
  • Niektórzy wskazują na ich pewne wartości estetyczne.