Poezja legionowa

  • Utrwalona w tradycji nazwa, która określa poezję okolicznościową związaną  z legionami.
  • Pierwsze to legiony z 1794 roku.
  • Wykreowana została  przez romantyków.
  • Duże znaczenie miał wówczas kult Napoleona.
  • Określenia tego używa się też do twórczości związanej z Legionami Piłsudskiego.