Poemat satyrowy

  • Utwór mający formę monologu bohatera.
  • Jest przykładem literatury dydaktycznej.
  • Satyr pojawiając się wśród ludzi zaczął krytykować życie ludzkie.
  • Przedstawiał również pewne wskazówki dotyczące konieczności zmian.
  • Wzór takiego dzieła stworzył J. Kochanowski.
  • Przykłady: „Satyr”, „Dziki mąż”.