Pleonazm

  •  Wyrażenie, zwrot złożone z wyrazów o identycznym lub niezwykle podobnym znaczeniu.
  • Powtarzają one sens samem treści.
  • Inna nazwa to tautologia.
  • Przykład: masło maślane.