Plagiat

  • Z łaciny = skradziony.
  • Kradzież dzieła literackiego, artystycznego, utworu, pomysłu.
  • Opublikowanie cudze pracy pod własnym nazwiskiem.
  • Może dotyczyć to części dzieła lub jego całości.
  • Te sprawy reguluje prawo autorskie.