Poeta doctus [wyjaśnienie terminologiczne]

Poeta doctus, pojęcie silnie związane z humanizmem, określa poetę:

  •  posiadającego rozległą i głęboką wiedzę,
  • wykształconego wszechstronnie,
  • legitymującego się wiedzą o antyku (sztuce, historii, literaturze),
  • znającego języki obce, szczególnie klasyczne (łacinę i grekę), na tyle dobrze, by czytać w oryginale starożytnych twórcow,
  • mającego talent w retoryce, pięknym wypowiadaniu się ,
  • znającego zasady krytyki tekstu,
  • posługującego się pięknym i czystym stylem w swych utworach,
  • uprawiającego różne gatunki , np. fraszki, treny elegie, dramaty.