Poeta i poezja

Poezja – sztuka poetycka, wytwórczość literacka, liryka, mowa wiązana.

Poeta, artysta, liryk,autor utworów literackich pisanych wierszem

 1. Horacy, „Exegi monumentum”.
 2. J. Kochanowski, „Pieśń XXIV”.
 3. J. Kochanowski, „Pieśni wtóre”.
 4. D. Alighieri „Boska Komedia”.
 5. J.A. Morsztyn, „Do swoich książek”.
 6. A. Mickiewicz, „Dziady” cz. III.
 7. J. Słowacki, „Testament mój”.
 8. C.K. Norwid, „Do spółczesnych”.
 9. C.K. Norwid, „Klaskaniem mając obrzękłe prawice…”.
 10. Z. Krasiński, „Nie-Boska Komedia”.
 11. B. Leśmian, „Poeta”.
 12. S. Wyspiański, „Wesele”.
 13. J. Przyboś, „Oda do turpistów”.
 14. R. Wojaczek, „Piszę wiersz||”.
 15. T. Różewicz, „Kto jest poetą”.
 16. M. Świetlicki, „Dla Jana Polkowskiego”.
 17. Cz. Miłosz, „Traktat poetycki”.
 18. E. Lipska, „Moment nieuwagi”.
 19. W. Szymborska, „Radość pisania”.