Poetycki siew

Lipa urosła w utworze Jana Kochanowskiego.