Poetyka utworu literackiego [poetyka immanentna]

  • Reguły języka i stylu zastosowane w konkretnym utworze.
  • Decydują o jego wewnętrznej spoistości.
  • Bardzo często poetykę utworu literackiego określa się mianem poetyki immanentnej.