Literatura podziemna

  • Twórczość książkowa, rękopiśmienna, ukazująca sie nielegalnie.
  • Rozpowszechniana w sposób niezgodny z oficjalnym kanałem dystrybucji w danym kraju.
  • Przyczyną pojawiania się druków nieoficjalnych jest zwykle  cenzura, która nie dopuszcza  do ukazywania się książek będących w jaskrawej sprzeczności z ideologią ustroju panującego w danym kraju.
  • W krajach demokratycznych, gdzie ma cenzury, literatura podziemna albo w ogóle nie istnieje, albo jest zjawiskiem marginalnym.