Poezja dworska

  • Twórczość poetycka powstająca na dworach królewskich i arystokratycznych.
  • Przedstawiała życie towarzyskie i rozrywki dworzan.
  • Często podejmowała tematykę miłosną.
  • Miała charakter okolicznościowy lub panegiryczny.