Sylogizm

  • Wnioskowanie oparte na dwóch przesłankach.
  • Zawierają one jedno wspólne pojęcie, które jednak we wniosku nie występuje.
  • Sylogizm składa się: z trzech terminów, dwóch przesłanek oraz wniosku.
  • Sylogizm oznacza w języku greckim „kalkulowanie”.

Przykład sylogizmu:

Jeżeli utwór literacki jest tworem językowym, a  mazur nie jest tworem językowym, to mazur nie jest utworem literackim.