Tragedia zemsty

  • Podstawowy gatunek dramatu.
  • Powstał w starożytnej Grecji.
  • Wywodzi się z obrzędów religijnych ku czci Dionizosa.
  • Obejmuje utwory utrzymane w poważnym tonie.
  • Ukazują bohatera usiłującego uniknąć swego przeznaczenia.
  • Niekiedy bohater jest uwikłany w konflikt równorzędnych racji.
  • Działania bohatera prowadzą nieuchronnie do katastrofy.