Wyliczenie [definicja]

  • Enumeracja.
  • Figura retoryczna polegająca na wymienianiu kolejnych elementów należących do tej samej kategorii.
  • Służy przede wszystkim zwróceniu uwagi na konkretne treści.
  • Wykorzystywane w  perswazji.
  • Odmiana paralelizmu.