Poezja opisowa

  • Obejmuje utwory przedstawiające w ciekawy, plastyczny sposób jakieś zjawiska.
  • Mogą to być zjawiska przyrody, dzieła sztuki, zabytki, pejzaże.
  • Poezja tego typu zachowuje  silny związek z określoną sytuacją społeczną.
  • Istnieje znacząca zależność formy od tematu utworu.
  • Daje się zauważyć określona konwencja gatunkowa.
  • Sposób obrazowania jest zbliżony do dyskursu retorycznego.
  • Artyzm przejawia się w sprawnym obrazowaniu, stanowiącym opracowanie tematu.