Poezja, proza, dramat [wybrani twórcy lat międzywojennych, wojny i po 1945 roku]

POEZJA

TWÓRCY OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO (1918-1939)

 • Broniewski Władysław,
 • Brzechwa Jan,
 • Czechowicz Józef,
 • Czyżewski Tytus,
 • Gałczyński Konstanty Ildefons,
 • Iłłakowiczówna Kazimiera,
 • Iwaszkiewicz Jarosław,
 • Lechoń Jan,
 • Leśmian Bolesław,
 • Miłosz Czesław,
 • Pawlikowska-Jasnorzewska Maria,
 • Przyboś Julian,
 • Słonimski Antoni,
 • Staff Leopold,
 • Tuwim Julian,
 • Wierzyński Kazimierz.

LATA 1939-1945

 • Baczyński Krzysztof Kamil,
 • Gajcy Tadeusz.

PO ROKU 1945

 • Białoszewski Miron,
 • Bryll Ernest,
 • Harasymowicz Jerzy,
 • Herbert Zbigniew,
 • Grochowiak Stanisław,
 • Kamieńska Anna,
 • Rózewicz Tadeusz,
 • Szymborska Wisława,
 • Twardowski Jerzy
 • Pisali również poeci „przedwojenni”.

PROZA

W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

 • Dąbrowska Maria,
 • Makuszyński Kornel,
 • Morcinek Gustaw,
 • Żeromski Stefan.

CZAS PO 1945 ROKU

 • Andrzejewski Jerzy,
 • Centkiewicz Alina i Czesław,
 • Grudziński Herling Gustaw,
 • Hłasko Marek,
 • Kamieńska Anna,
 • Lem Stanisław,
 • Niziurski Edmund,
 • Stachura Edward,
 • Wańkowicz Melchior.

DRAMAT

PO 1945 ROKU

 • Kruczkowski Leon,
 • Mrożek Sławomir.