Powieść amerykańska w XX wieku [okres międzywojenny i po II wojnie światowej]

 • I wojna światowa i jej okrucieństwa spowodowały kryzys wartosci zarówno na Starym kontynencie, jak i w Ameryce.
 • Miało to ogromny wpływ na pisarzy amerykańskiej awangardy międzywojennej.
 • W twórczości tej grupy pojawił się nastrój dekadencji i zwątpienia.
 • Zaczęli poszukiwać nowych środków wyrazu, odrzucając tradycyjne wartosci proponowane przez społeczeństwo.
 • Ponadto mit USA jako kraju wolności i równych szans zaczął być podważany, co szczególnie pokazał Wielki Kryzys (1929), który wstrząsnął światem.
 • Niezadowoleni  młodzi twórcy manifestowali rozczarowanie poprzez masową emigrację do krajów europejskich, gdzie spodziewali się znaleźć natchnienie.
 • Duża grupa osiedliła się w Paryżu, nazwano ją „straconym pokoleniem”.
 • Nazwę tę wskazała powieściopisarka Gertruda Stein (1874-1946), która stała się przywódczynią tej grupy.
 • Skupili się wokół niej tacy twórcy, jak: Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, John Dos Passos oraz Sherwood Anderson.
 • Wyzwoleni z zobowiązań wobec ojczyzny, rodziny i przyjaciół  czuli się niejako odcięci od korzeni.
 • W swej twórczosci stosowali nowe środki wyrazu – zachłysnęli się swobodą osobistą, obyczajową i artystyczną.
 • Wpływ na literaturę tego okresu mieli także twórcy, którzy nigdy nie porzucili ojczyzny, np. Wiliam Faulkner.

 • Dynamiczny rozwój literatury po II wojnie światowej to skutek przenikania wielu kultur.
 • Wpływ tu mieli pisarze pochodzenia żydowskiego, np. Samuel Bellow, Bernard Malamud czy Philip Roth.
 • Twórcy ci, urodzeni w miastach, tam umieszczali akcję swych utworów, sięgali po sarkastyczny humor, gorzkie doświadczenia narodu żydowskiego.
 • Bohaterowie, pokrzywdzeni przez los, znajdują pocieszenie w miłości i współczuciu dla ciężkiego losu bliźniego.
 • Oprócz twórców żydowskich temat wyalienowanych ofiar współczesnej cywilizacji podejmowali też czarni powieściopisarze, m. in. Ralph Ellison.
 • W literaturze powojennej pojawia się czesto motyw destrukcyjnego wpływu anonimowego społeczeństwa na losy jednostki. Sztandarową powieścią w tym zakresie jest „Paragraf 22” Josepha Hellera.

 • Charakterystyczna w wieku XX była przede wszystkim różnorodność twórców.
 • Drugą cechą była otwartość na wszelkie zmiany i eksperymenty.
 • Twórcy amerykańscy cieszyli się całkowitą swobodą w zakresie poruszanych tematów, jak i wymagań formalnych.
 • Powstało wówczas wiele fundamentalnych dla literatury dzieł.