Poezja ulotna

  • Za poezję ulotną uznaje się utwory poetyckie popularyzowane w drugim obiegu (nieoficjalnym).
  • Często są to utwory anonimowe.
  • Pojawiają się (kolportowane są) w postaci  ulotek, pisemek.
  • Bywają reakcją na wydarzenia polityczne lub społeczne w kraju,
  • Komentują, krytykują, oceniają, zarówno zdarzenia, jak i osoby.
  • Ich zadaniem są cele doraźne i w zasadzie pozaliterackie.