Enklityka

  • Termin związany z gramatyką.
  • Z greckiego oznacza nachylenie.
  • Określany jest w ten sposób wyraz bez samodzielnego akcentu., nieakcentowany w zdaniu.
  • Enklitykami są to najczęściej jednosylabowe formy zaimków, przyimków, partykuły, a także spójniki.
  • Łączą się one w całość akcentową z wyrazem, po którym następuje tzw. zastój akcentowy.
  • Przykłady: kocham cię., posuń się,  zawołaj jego, bodaj że.