Literatura pastoralna

  • Zaliczane są do tej grupy utwory literackie poruszające tematykę wsi, pasterzy, rybaków, myśliwych.
  • Dotyczy ludzi żyjących w zgodzie z naturą.
  • Twórcą był Teokryt, Grek, autor „Bukolików”.
  • Literatura pastoralne pojawiała się poprzez różne gatunki:
  • *** w antyku poprzez romans pasterski,
  • ***w średniowieczu poprzez pastorelę, podobną do śpiewogry,
  • ***w renesansie poprzez dramat pasterski, pieśni,
  • ***w sentymentalizmie  poprzez sielanki,
  • ***w klasycyzmie też sielanki
  • Odmianą tej literatury są także pastorałki i kolędy funkcjonujące we wszystkich literackich epokach.