Śmierć, pogrzeb i żałoba w islamie

Życie ziemskie jest dla wyznawców islamu przemijającym darem Boga, śmierć nie jest traktowana jako skutek  grzechu pierworodnego (jak jest to w chrześcijaństwie).

 • Śmierć według islamu to początek nowego życia, dlatego przyjmowana jest bardzo spokojnie.
 • Przy łożu konającego gromadzi się rodzina, z wyjątkiem dzieci i kobiet w stanie menstruacji.
 • Pogrzeby bywają przeważnie bardzo skromne.
 • Islam jest przeciwny kremacji, podobnie jak eutanazji.
 • Zmarłego chowa się w pozycji siedzącej, z twarzą zwróconą w kierunku Mekki.
 • Ciało zmarłego owinięte jest w specjalną płachtę bawełnianą, niekiedy wełnianą lub jedwabną.
 • Bardzo rzadko używa się drewnianych trumien lub skrzyń.
 • Ciało zmarłego przed pochowaniem niesie się przed meczet, gdzie odbywają się trwające zwykle dość krótko modlitwy.
 • Na ogól kobiety, poza zawodowymi płaczkami, nie uczestniczą w pogrzebach.
 • Obyczaje pogrzebowe są bardzo różne w poszczególnych krajach świata muzułmańskiego.
 • Niekiedy twarz nieboszczyka kropi się wodą, albo jednokrotnie lub trzykrotnie posypuje piaskiem.
 • W niektórych krajach pogrzebowe uroczystości odbywają się w zupełnej ciszy.
 • Przesadne opłakiwanie zmarłego uważane jest za niegodne.
 • W innych rozpowszechniona jest instytucja zawodowych płaczek, które podczas uroczystości starają się zawodzić.
 • Niesienie zwłok jest dla tragarza zaszczytem.
 • Technika wykonanie grobu jest w krajach muzułmańskich także zróżnicowana.
 • W wielu krajach grób ma charakter niszy i konstruowany jest w ten sposób, aby ziemia nie dotykała bezpośrednio ciała nieboszczyka.
 • Dawniej dla zwłok znamienitych postaci budowano wielkie mauzolea.
 • Bardzo różne są zwyczaje związane z zachowaniem żałoby po zmarłych.
 • Niemal z zasady jest ona dłuższa i bardziej rygorystyczna po śmierci mężczyzn niż kobiet.
 • Na cześć zmarłego układane są specjalne pieśni, bardzo prymitywne i wychwalające jego zasługi.
 • Po uroczystościach pogrzebowych przygotowuje się ucztę, nieraz zaraz po pogrzebie lub na trzeci dzień po nim.

 

Według Władysława Baranowskiego, Świat islamu, Łódź 1987.