Pokręcona gramatyka

Tryb przypuszczający mówi o czynności, którą bym wykonał, jeśli byłbym w tamtym miejscu.