Pół na pół

Poeta urodził się częściowo w Zaosiu, a częściowo w Nowogródku.