Pole [synonimy]

  • Niwa.
  • Rola.
  • Odsiew.
  • Łąka.
  • Rżysko.
  • Ugór.
  • Łan.
  • Ściernisko.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]