Polewa [synonimy]

  • Emalia.
  • Szkliwo.
  • Glazura.
  • Lukier.
  • Werniks.
  • Lakier.
  • Politura.
  • Powłoka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]