Pole wyrazowe

  • Zorganizowana grupa wyrazów, które można wyodrębnić ze słownictwa określonego języka na podstawie ich związków znaczeniowych (pole znaczeniowe), gramatycznych lub składniowych (pole syntaktyczne), etymologicznych albo stylistycznych (pole stylistyczne).
  • Każde słowo należy do wielu różnych pół wyrazowych, nie jest przypisane do jednego pola.