Pole znaczeniowe

  • Pole semantyczne.
  • Odmiana pola wyrazowego.
  • Skupia wyrazy powiązane różnymi relacjami znaczeniowymi np.:
    •  dotyczące jakiejś sfery życia,
    • niekiedy podporządkowane jakiemuś nadrzędnemu pojęciu.