Polemika z romantyzmem w „Tangu” Sławomira Mrożka

Bohater romantyczny kontra Artur

 • Cechy bohatera romantycznego:
  • indywidualizm,
  • samotność,
  • bunt,
  • życie dla idei,
  • nieszczęśliwa miłość,
  • niezdolność do czynu.

 • Artur:
  • odmienny od pozostałych członków rodziny,
  • buntuje się przeciwko brakowi zasad,
  • jest samotny,
  • nie ma wsparcia w swoim działaniu,
  • bezskutecznie poszukuje idei,
  • odnajduje potęgę władzy nad ludzkim życiem i śmiercią,
  • zostaje zdradzony przez Alę,
  • ponosi klęskę.

M. Sz.