Poszukiwanie elementów wspólnych [„Wesele” S. Wyspiańskiego, „Tango” S. Mrożka]

 • Rola inteligencji, przeciwieństwa u obu autorów:
  • inteligent-„cham”,
  • Czepiec – Edek.
 • Ludomania, znana z okresu romantyzmu:
  • idealizacja ludu,
  • podziw dla prymitywizmu,
  • zapatrzen8ie w Edka, szukanie przykładów („on tak pięknie nakrywa”, „pięknie trawi”),
  • porównanie przedstawicieli stanu chłopskiego z „Wesela” – Czepca i Jaśka – z Edkiem, niewykształcony chłop, silnie fizycznie mężczyzna, zachowujący się prymitywnie, niekiedy po chamsku,
  •  niezdolność inteligencji do prawdziwego czynu, porównanie gospodarza i Artura, przyczyny klęski,
  • ślub – aktem prowadzącym do przywrócenia powszechnego ładu, ślub w „Weselu”  jako pozorne zespolenie dwóch warstw społecznych, w „Tangu” sposób na przywrócenie porządku,
  • Taniec , zamykający obydwa dramaty, w „Weselu” taniec chocholi jako symbol niemocy, tango w „Tangu” w wykonaniu Eugeniusza i Edka jako groteskowe „pojednanie” parobka i pana.

B.N.