Polifoniczny

  • Składający się z wielu głosów.
  • Zgodny za zasadami polifonii. Wielogłosowy (mówią wszyscy bohaterowie utworu, a czytelnik musi wysłuchać nawet drażniących wypowiedzi, by zrozumieć stan ducha postaci.

  • Odnośnie muzyki – to taka technika, w której kilka głosów wokalnych lub instrumentalnych jest wykorzystywanych jednocześnie.