Postromantyczny

  • Występujący po epoce romantyzmu, twórczość postromantyczna.
  • Literatura, poezja odrzuciła ideę walki zbrojnej, uznając że powstania wyniszczyły narów i nie przyniosły wymiernych efektów.
  • Jako nową formę patriotyzmu przyjęto pracę zmierzającą do wszechstronnego kulturowego, przemysłowego, ekonomicznego rozwoju.
  • Zadaniem jego było umocnienie narodu, by w przyszłości doprowadzić do odzyskania niepodległości.