Sirwent

  • Pieśń o charakterze okolicznościowym.
  • Uprawiana była w okresie od XII do XIV wieku w poezji prowansalskiej.
  • Jest to zwykle pochwała władcy lub rycerza wygłaszana przez poddanego.
  • Częściej – to satyra lun nasycony inwektywami pamflet na wrogów.
  • Poruszała szeroki zakres problemów moralnych, obyczajowych, politycznych.
  • W XIV wieku nabrała charakteru dydaktyczno-religijnego.
  • Okres rozkwitu tego gatunku przypada na czas wojen krzyżowych.