Polikarp [patron chrześcijański]

  • Żył na przełomie I i II wieku.
  • Był uczniem św. Jana Ewangelisty.
  • Sprawował funkcję biskupa w Smyrnie.
  • W Rzymie podczas pontyfikatu papieża Anicetego Polikarp prowadził rozmowy, mające na clu ustalenie terminu obchodzenia Wielkanocy.
  • Pod koniec życia został oskarżony o lekceważenie pogańskich obyczajów.
  • Ówczesny namiestnik z ramienia Rzymu, zarządzający Smyrną, nakłaniał Polikarpa do wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej, co Polikarp odrzucił stanowczo.
  • Za upór w tym względzie został skazany na spalenie na stosie  na oczach widzów zgromadzonych w amfiteatrze.
  • Jednak egzekucji płomienie nie imały się Polikarpa, dlatego go zasztyletowano.

  • Imię Polikarp pochodzi od greckiego polykarpos = urodzajny.
  • Dzień św. Polikarpa to 23 lutego.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]