„Polonez 3 Maja”

Pieśń patriotyczna powstała w 1791 roku na wieść o niezwykle istotnym wydarzeniu historycznym, czyli uchwaleniu przez Sejm Czteroletni Konstytucji. Był to pierwszy w Europie i drugi na świcie (po USA) akt zasadniczy regulujący sprawy państwa i obywateli. Utwór wyraża prosty entuzjazm i nadzieję, że uchwalone prawa  zmienią życie zjednoczonego narodu.  Istnieją przynajmniej 3 warianty tej pieśni naszych przodków. Jest to tekst anonimowy, choć niektóre źródła podają domniemanych twórców, wymieniani są: muzyka – Aleksander Rodowski, tekst Franciszek Dionizy Kniaźnin (1750-1807, poeta i dramatopisarz okresu oświecenia).  Te zaledwie 3 zwrotki to wyraz wdzięczności, entuzjazmu i nadziei Polaków na zmiany w kraju, autorem melodii jest Aleksander Rodowski (kompozytor domniemany). Pieśń występuje w kilku wariantach.

Zgoda Sejmu to sprawiła
Że nam wolność przywróciła
Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany
Niechaj żyje Król kochany!

Taka jest narodu wola
Za swych braci i za Króla
Obywatel każdy wszędzie
Życie swoje łożyć będzie

Wiwat Sejm i naród cały!
Dziś nam Nieba żywot dały
Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany
Niechaj żyje Król kochany!