Polscy romantycy a pisarze amerykańscy

Polscy romantycy  stykali się z twórczością pisarzy amerykańskich:

  • Juliusz Słowacki z powieściami Jamesa Coopera (1789-1851),  m. in. „Szpiegiem (1821), polskie wydanie 1829, a także „Ostatnim Mohikaninem” (1826, polskie wydanie 1830,
  • Adam Mickiewicz z romantyczną filozofią  natury Ralpha Waldo Emersona (1803-1882), wyłożoną w rozprawie „Natura” (1836),
  • Cyprian Kamil Norwid z nowelami Edgara Allana Poe (1809-1849).