Morawski Franciszek

Franciszek Morawski

( 2 kwietnia 1783, Pudliszki – 12 grudnia 1861, Lubonia)

Poeta, krytyk literacki i teatralny, tłumacz,dramatopisarz.

Generał, minister wojny w Rządzie Narodowym, uczestnik powstania listopadowego i kampanii napoleońskich.

Członek Towarzystwa Iksów (1815-1819), Towarzystwa Przyjaciół Nauk i loży masońskiej (od 1819), Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Uczestnik obiadów literackich Wincentego Krasińskiego, gęsty gość Izabeli i Adama Kazimierza Czartoryskich w Puławach.

Autor poezji, dramatów, bajek, felietonów, tłumaczył Racine’a, Szekspira, Byrona.

Związany był z obozem klasyków, rozumiał jednak i wyrażał uznanie dla poglądów i dzieł romantyków, autor „Klasycy i romantycy polscy” (1825).