Polska [kraj tolerancji renesansowej]

 • Do Polski idee renesansu docierały już w XV wieku.
 • Był to czas przebudowy państwa, na pierwszy plan zaczęła sie wysuwać szlachta.
 • Korzystna europejska sytuacja polityczna sprawiła, że Polska bogaciła sie i funkcjonowała w pokoju.
 • Kiedy jednak Europa zaczęła się pogrążać w nietolerancji i wojnach religijnych, Polska była oazą spokoju, gdzie schronienie znajdowały niepokorne umysły.
 • W Polsce pojawił się  włoski poeta Kallimach (Filip Buonaccorsi, 1437-1496), który uciekał z ojczyzny za udział w spisku przeciw papieżowi.
 • Mimo wyroków znalazł  tu opiekę, został nawet opiekunem młodych królewiczów i doradcą Kazimierza |Jagiellończyka oraz Jana Olbrachta.
 • Wiersze Kallimacha, szczególnie miłosne elegie i epigramaty, miały wpływ na pierwsze pokolenie polskich poetów renesansowych, piszących jeszcze po łacinie.
 • Za inspiratora rozwoju uważany kest Niemic Konrad Celtis (1459-1508), ciekawy świata humanista, który przybył do Polski skuszony wysoką sławą Akademii Krakowskiej.
 • Celtis był założyc9ielem pierwszego humanistycznego stowarzyszenia w Polsce, tj. Nadwiślańskiego Towarzystwa Literackiego.
 • Swoje krakowskie czasy opisał w łacińskich wierszach o pięknej Hasilinie.
 • Do Polski trafili także niemieccy pierwsi drukarze, a ich warsztaty wędrowne zaczęły pojawiać sie ok. roku 1473.
 • Później wiele z nich stało się warsztatami  stałymi.
 • Drukarnie miały wpływ na rozpowszechnianie  humanistycznej literatury łacińskiej i polskiej.
 • Wśród przybyszów byli także zwolennicy nowinek religijnych.
 • Mimo oficjalnych zakazów szerzenia zwalczanych przez Kościół nauk – szlachta miała swobody wyznaniowe.
 • Popularny stał się kalwinizm, z którego w 1562 roku wyłoniła się grupa radykalnych braci polskich.
 • Przeciwnicy nazywali ich arianami lub antytrynitarzami , ponieważ nie uznawali Świętej Trójcy.
 • Myśł ariańska charakteryzowała się krytycznym i racjonalnym podejściem do religii.
 • Arianie głosili utopijny, ze względu na czas, program społeczny, m. in. rezygnację z pańszczyzny, wyrzeczenie sie przemocy.
 • Symbolem ich poglądów były drewniane miecze, które nosili.
 • W 1573 roku uchwalono tzw. konfederację warszawską, gwarantującą wszystkim różnowiercom pokój religijny, równouprawnienie i opiekę państwa.
 • Swoboda i tolerancja sprzyjały przyjmowaniu nowych idei.
 • Renesans w Polsce rozwijał się szybko i dynamicznie.