Teatr i literatura hiszpańska w baroku

 • Teatr hiszpański wspierał się na kulcie honoru.
 • Jego najwybitniejszym przedstawicielem był Lope de Vega (1562-1635).
 • To autor niezliczonej ilości sztuk, do współczesności dotrwało  ok. 600.
 • Mistrz w budowaniu spoistej intrygi i plastycznych portretów psychologicznych.
 • Jego najciekawsze utwory to:
  • „Pies ogrodnika”,
  • „Owcze źródło”.
 • Sztuki filozoficzne i religijne pisał Pedro Calderon de la Barca (1600-1681).
 • Jest autorem słynnej tragedii „Książę niezłomny”, którą na polski przełożył Juliusz Słowacki.
 • Napisał także „Życie jest snem’, którego akcja toczy się w Polsce.
 • Ilustruje  w swych utworach lęk przed wolnością i nierealność świata.

 • Literatura Hiszpanii w XVII wieku była u szczytu potęgi.
 • Bogactwa płynące z zamorskich kolonii umożliwiały jej walkę o prymat w Europie.
 • Hiszpanie wojowali wówczas z Anglikami, Portugalczykami, Turkami.
 • Ich wojska przebywały w Niderlandach i we Włoszech.
 • W pełny rozkwicie był kult rycerza, który dla honoru poświęci wszystko.