Sztuka poetycka Mikołaja Boileau [klasyczne reguły]

 • Zasady poetyki francuskiego klasycyzmu spisał twórca raczej mierny – Mikołaj Boileau (1636-1711).
 • Stworzył obszerny poemat „Sztuka poetycka|” (1674).
 • Najważniejsze wytyczne:
  • poezja ma być rozumnym naśladowaniem natury,
  • to co rozumne jest niezmienne i uniwersalne,
  • naśladując naturę trzeba dokonywać wyboru,
  • należy z poezji usuwać wszystko, co brzydkie , dziwaczne i przypadkowe,
  • wzorów należy szukać w sztuce starożytnej,
  • przestrzeganie ustalonych zasad gwarantuje twórcy doskonałość.
 • Dzieło Boileau było przez prawie stulecie podręcznikiem literackiego smaku.