Poezja intelektu w baroku

  • Nurt intelektualny w poezji baroku był zarazem uniwersalny i europejski.
  • Tworzyła go ówczesna elita umysłowa, która przeżywała podobne problemy w Hiszpanii, Włoszech czy w Polsce.
  • Łączył ja ten sam model klasycznego wykształcenia i świadomość kryzysu dawnego renesansowego obrazu świata.
  • Watki oryginalne, narodowe przynosiła raczej barokowa poezja emocji.
  • Wykształceni zwykle na zachodnioeuropejskich  uniwersytetach polscy poeci przełomu XVI i XVII wieku z zadziwiającą wrażliwością reagowali na najnowsze zjawiska  w ówczesnej kulturze.
  • Tak było m. in. z poezją metafizyczną, która pojawiła się w Polsce w tym samym okresie, co w innych krajach Europy.