„Polska powstająca”

Kolejna piękna, patriotyczna pieśń polska. Pochodzi ze śpiewnika Ojców naszych, pochodzi z czasów powstania listopadowego (najsilniejszej rozprawy wojennej z Rosją, w latach 1830 i 1831). Autorem słów jest Konstanty Gaszyński (1809-1866, który w rękopisie dodał, „Warszawa, trzy dni po rewolucyi 1830 r.”, polski poeta, prozaik, publicysta i tłumacz), który w powstaniu listopadowym walczył w korpusie litewskim Antoniego Giełguda (1792–1831, generała brygady Królestwa Kongresowego, uczestnika kampanii napoleońskiej 1812 i powstania listopadowego).  Pieśń na nutę barkaroli z opery Niema z Portici.

Ojczyzna długo gnębiona,
Z żałoby otrząsa skroń,
Tuli swe dzieci do łona
I w dzielną je zbroi broń.

Ref.
Któż by się wahał w tej chwili,
Już czas — już czas.
Na wrogów co nas gnębili
Uderzmy wraz — uderzmy wraz!
Cześć i zwycięstwo oczekuje nas!
Cześć i zwycięstwo oczekuje nas!

W obronie swobód i prawa
Niech wszyscy dziś zemstą wrą:
Świetnie zaczęła Warszawa,
Polsko spiesz, naśladuj ją.

Ref.
Któż by się wahał w tej chwili,
Już czas — już czas.
Na wrogów co nas gnębili
Uderzmy wraz — uderzmy wraz!
Cześć i zwycięstwo oczekuje nas!
Cześć i zwycięstwo oczekuje nas!

Choć obcy ciemiężył, gnębił,
Wśród lochów i ciemnych wrót;
Uczuć naszych nie oziębił,
Nie starł w nas rodzinnych cnót.

Ref.
Któż by się wahał w tej chwili,
Już czas — już czas.
Na wrogów co nas gnębili
Uderzmy wraz — uderzmy wraz!
Cześć i zwycięstwo oczekuje nas!
Cześć i zwycięstwo oczekuje nas!

Kryliśmy się z myślą naszą,
Во wszędy zdraica się snuł;
Dziś, gdy nas więzy nie straszą,
Mówmy, со każdy z nas czuł.

Ref.
Któż by się wahał w tej chwili,
Już czas — już czas.
Na wrogów co nas gnębili
Uderzmy wraz — uderzmy wraz!
Cześć i zwycięstwo oczekuje nas!
Cześć i zwycięstwo oczekuje nas!

Rodacy! dalej do koni!
Niech każdу się zbroi w miecz;
Bóg nas swą ręką osłoni,
O najświętszą walczym rzecz.