Zasób form odmiany czasowników

Czasownik to część mowy o wielu formach fleksyjnych. Na zasób form czasownika składają się:

Formy osobowe, inaczej słowa osobowe, odmieniające się przez osoby, liczby, czasy, tryby i strony. Formy osobowe czasownika występują w postaci niedokonanej i dokonanej.

Formy nieosobowe, wśród których wyróżniamy z kolei:

  • formy odmieniające się jak przymiotniki, przez przypadki, liczby i rodzaje, czyli imiesłowy przymiotnikowe, no. bawiący, bawiąca, bawiące, bawiącego, bawiącemu itd.
  • formy nieodmienne, bezokolicznik, imiesłowy przysłówkowe oraz formy zakończone na -no i -to, np. czytać, piec, biec, czytano, wypiwszy, namalowano, pobito itd.