Polska szlachta sarmacka

 • Wykształciła specyficzny styl życia.
 • Z własnej egzystencji starała się uczynić spektakl.
 • Przejawiało się to w teatralizacji sejmików, urządzaniu uczt i kuligów.
 • Kuligi stały się niejako wizytówką zapustów, czyli okresem od Świat Bożego Narodzenia do Popielca.
 • Korowody ozdobionych sań i poprzebieranych uczestników odwiedzała kolejne dwory ucztując i bawiąc wesoło.
 • Byli żarliwymi patriotami i walecznymi obrońcami ojczyzny.
 • Wykazywali się męstwem i walecznością.
 • Polska szlachta znalazła się w centrum zainteresowania całej Europy.
 • Z zaciekawieniem poznawano polskie obyczaje.
 • Zachwyt budziły również kolorowe stroje, kontusze, szable, pióra przy czapkach i piękne pasy kontuszowe.
 • Szlachta tamtych czasów nosiła także oryginalne fryzury, wysoko podgolone głowy i czupryny na czubku głowy.